Objektové programovanie v prostredí Greenfoot a v jazyku JAVA.